CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN
Cuộc thi vô địch Tiếng Anh online diễn ra hàng năm dành cho các trình độ và lứa tuổi khác nhau, bao gồm: Online English Contest for KIDS, Online English Contest for JUNIORS và Online English Contest for ADULTS.
Tham gia thi đấu

"put off" means j vậy cô??????? 1.cancel or2.wait

VAI Võ TẮC Thiên này của bạn là quá hiền đấy nên thấy k hợp với nhân vật bạn thể hiện lắm nói sao ạ

4. We had never been so happy before. --> We were so happy after. chuyển vậy có đúng ko cô?

Cô ơi, e muốn viết câu như thế này: "Để hiểu được nội dung chúng tôi đã tiến hành khảo sát và đếm số lượt lời. Trong đó, Anne nói 32 lượt lời..." E muốn nhờ cô dịch dùm 2 từ "Trong đó" trong trường hopự này dịch như thế nào ạ?

My brother is getting ... because he eats to much sugar. A. to be fat B. fatter C. fattest D. fastest