CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN
Cuộc thi vô địch Tiếng Anh online diễn ra hàng năm dành cho các trình độ và lứa tuổi khác nhau, bao gồm: Online English Contest for KIDS, Online English Contest for ADULTS.
Tham gia thi đấu

sao co k t em vay co

Ai biet thi chi cho minh xem Cau nay dung hay sai ?Our teacher tells us throw trash not to on the street

cô ơi e đg học lớp 11 rùi mà e rỗng kiến thức nhiều quá thì giờ e phải vào học trang nào sg? e k biết vào trang nào phù hợp với học lực của e yk cô?

Hôm trước bài luyện đọc em có nộp, nhưng không hiểu sao em lại không được chấm điểm và cũng chẳng thấy đâu nữa, em mới nộp một bài nữa, em hi vọng cô sẽ chấm cho em.

You can't park here. IT's a restricted fault -> An electrical fault ...