Chương trình dành cho những người mới bắt đầu học hoặc ôn lại Tiếng Anh

Tiếng anh cơ bản dành cho người đã qua cơ bản 1 hoặc người cần ôn tập lại

Tiếng anh giao tiếp cho cuộc sống hàng ngày và cho người đi làm

: It’s very ____________________ to live in damp room. nghĩa là gì vvà tại sao trc live có to hở cô ỏ đc ko tại sao

A balanced diet alone is not enough for a healthy ____________________ (LIFE) điền

Look at these flowers! I think they need.....(water)

selfie t.a ntn

Nhưng trong TACB 2 Không xong bài trước không vào được bài sau mà !!!!! Cô giáo ơi!