CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN
Cuộc thi vô địch Tiếng Anh online diễn ra hàng năm dành cho các trình độ và lứa tuổi khác nhau, bao gồm: Online English Contest for KIDS, Online English Contest for JUNIORS và Online English Contest for ADULTS.
Tham gia thi đấu

4:15 Đang trực tuyến: 18

4.09 ngủ thooiiiiiiii

Bởi vì anh ko làm đk - hiếu bon

Trong phần kỹ năng đọc beginner bài "this thing called love" nhưng khi em làm practice thì câu hỏi hoàn toàn khác và ko liên quan đến bài học. nên ko thể trả lời,có phải phần mềm này bị lỗi ko?

10 người on