CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN
Cuộc thi vô địch Tiếng Anh online diễn ra hàng năm dành cho các trình độ và lứa tuổi khác nhau, bao gồm: Online English Contest for KIDS, Online English Contest for JUNIORS và Online English Contest for ADULTS.
Tham gia thi đấu

If she (wear) _______her seat belt, she (not hurt)_____so badly. ở đây dấu hiệu qk là cái nào đâu cô

cô ơi hoangson05 chép phạt oan

vô đây nha mọi ngừi http://www.tienganh123.com/thi-hat-tieng-anh-tre-em/13450/1520942

http://goldenkids-data.tienganh123.com/file/learn/child/goldenkidslevel3/game1/unit2/bike.png

don't judge..... appearances