Numb

Linkin Park is an American rock band from Agoura Hills, California. Formed in 1996, the band rose to international fame with their debut album Hybrid Theory, which was certified Diamond by the RIAA in 2005 and multi-platinum in several other countries. Their following studio album Meteora, continued the band's success, topping the Billboard 200 album chart in 2003,
and was followed by extensive touring and charity work around the world. The band was recently voted as the greatest artist of '00s in a Bracket Madness poll on VH1.
"Numb" was released as the third single from their second studio album, Meteora, and is the thirteenth and final track on the album. One of Linkin Park's most well known and critically acclaimed songs, "Numb" topped the Billboard Hot Modern Rock Tracks chart for 12 weeks.

Numb

I'm tired of being what you want me to be
Feeling so faithless, lost under the surface,
Don't know what you're expecting of me
Put under the pressure of walking in your shoes
Caught in the undertow, just caught in the undertow
Every step that I take is another mistake to you
(Caught in the undertow, just caught in the undertow)
(I've become so numb
I can't feel you there
I've become so tired,
So much more aware
I'm becoming this
All I want to do,
Is be more like me,
And be less like you) [chorus]
Can't you see that you're smothering me?
Holding too tightly, afraid to lose control
'Cause everything that you thought I would be,
Has fallen apart right in front of you
(Caught in the undertow, just caught in the undertow)
Every step that I take is another mistake to you
Caught in the undertow, just caught in the undertow
And every second I waste is more than I can take
[Chorus]
And I know
I may end up failing too,
But I know
You were just like me with someone disappointed in you
[Chorus]
I've become so numb
I can't feel you there
I'm tired of being what you want me to be
I've become so numb
I can't feel you there
I'm tired of being what you want me to be
Giải thích:

1.Put under the pressure of walking in your shoes

Under pressure:  phải đối mặt hoặc cảm thấy áp lực. Put under pressure: Làm cho ai cảm thấy áp lực

Walk in one’s shoes: Đặt vào vị trí, hoàn cảnh của ai, hiểu cho hoàn cảnh của ai

=> Con cảm thấy áp lực khi cứ phải sống theo ý của mẹ.

2. 'Cause everything that you thought I would be, has fallen apart right in front of you

Fall apart: Đổ vỡ, tan biến, kết thúc

In front of: (prep): trước, phía trước ai, cái gì

=> Vì những gì mẹ mong đợi ở con đều đã tan biến ngay trước mắt mẹ.


Luyện tập
0Easy1 Medium 2 Hard
Điền từ vào chỗ trống. Hãy chọn mức độ bạn muốn làm nhé!
1.
I'm tired of being what you want me to be
Feeling so 1, lost under the surface,
Don't know what you're expecting of me
Put under the 1 of walking in your shoes
Caught in the undertow, just caught in the undertow
Every step that I take is another 1 to you
Caught in the undertow, just caught in the undertow
2.
(I've become so numb
I can't feel you there
I've become so tired,
So much more 1
I'm becoming this
All I want to do,
Is be more like me,
And be less like you) [chorus]*
3.
Can't you see that you're smothering me?
Holding too tightly, afraid to lose 1
'Cause everything that you thought I would be,
Has fallen apart right in front of you
Caught in the undertow, just caught in the undertow
Every step that I take is another mistake to you
Caught in the undertow, just caught in the undertow
And every second I 1 is more than I can take
[chorus]*
4.
[chorus]* And I know
I may end up failing too
But I know
You were just like me with someone disappointed in you
[chorus]*
I've become so numb
I can't feel you there
I'm tired of being what you want me to be
I've become so 1
I can't feel you there
I'm tired of being what you want me to be
1.
I'm tired of being what you want me to be
Feeling so faithless, lost under the 2 ,
Don't know what you're expecting of me
Put under the pressure of 2 in your shoes
Caught in the undertow, just caught in the undertow
Every step that I take is another 2 to you
Caught in the undertow, just caught in the undertow
2.
(I've become so numb
I can't feel you there
I've become so tired,
So much more 2
I'm becoming this
All I want to do,
Is be more like me,
And be less like you) [chorus]*
3.
Can't you see that you're 2 me?
Holding too tightly, afraid to lose control
'Cause everything that you thought I would be,
Has fallen apart right in front of you
Caught in the undertow, just caught in the undertow
Every step that I take is another mistake to you
Caught in the undertow, just caught in the undertow
And every second I 2 is more than I can take
[chorus]*
4.
And I know
I may end up 2 too
But I know
You were just like me with someone disappointed in you
[chorus]*
I've become so 2
I can't feel you there
I'm tired of being what you want me to be
I've become so numb
I can't 2 you there
I'm tired of being what you want me to be
1.
I'm tired of being what you want me to be
Feeling so 3, lost under the surface,
Don't know what you're 3 of me
Put under the pressure of walking in your 3
Caught in the undertow, just caught in the undertow
Every step that I take is another mistake to you
Caught in the undertow, just caught in the undertow
2.
(I've become so numb
I can't 3 you there
I've become so tired,
So much more aware
I'm becoming this
All I want to do,
Is be more like me,
And be less like you) [chorus]*
3.
Can't you see that you're 3 me?
Holding too tightly, afraid to lose control
'Cause everything that you thought I would be,
Has fallen apart right in front of you
Caught in the undertow, just caught in the undertow
Every 3 that I take is another mistake to you
Caught in the undertow, just caught in the undertow
And every 3 I waste is more than I can take
[chorus]*
4.
And I know
I may end up failing too
But I know
You were just like me with someone 3 in you
[chorus]*
I've become so numb
I can't feel you there
I'm tired of being what you want me to be
I've 3 so numb
I can't feel you there
I'm tired of being what you want me to be

phần reading trong test toeic, thường các bạn làm part mấy trước?

các cậu ơi : các cậu có nghĩ chuyện này như thể nào ? Cô giáo toán của tớ rất quý tớ nên cô bảo là khi nao thích học thì gọi điện cho cô nếu cô rảnh thì học. thế là mẹ tớ ngày nào cũng giuc đi học nhưng tớ phải làm bài về nhà.thế là hôm nay tớ có hai bài kiếm tra một tiết nhưng mẹ vẫn bắt tớ đi.cuối cùng là bị bố tớ cho ăn chửi.

co oi sao bai viet qua tranh het thoi han gui bai du thi roi ma co khong cham a

tập yoga là exercise yoga phải không cô

-Còn thánh nào onl đấy?