Chủ đề 132 - Viết essay

Write an essay (150 - 300 words) about this topic:

Individual greed and selfishness has been the basis of the modern society. Some people think that we must return to the older and more traditional values of respect for the family and the local community in order to create a better world to live in. To what extent do you agree or disagree?


Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích

e nghĩ cô nên giảm tg gửi bài dự thi của các thành viên gk chứ đợi bài mới và đợi chấm lâu quá cô ak

cho em hỏi khu phô trong TA là gì ạ?

mục ta lớp 7 sách ms có cộng đtt ko hả cô

Em có 3 điểm thành tích ạ, nhưng 2 điểm đầu em chẳng biết ở đâu, có hôm em định hỏi cô rồi ạ, em pass hết unit 1,2 của TA cơ bản 1 rồi thưa cô.

tttungchi bạn đã ủng hộ đâu mà,link nè http://www.tienganh123.com/hat-tieng-anh/17570/2061044