Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 20

Vocabulary
crash
/kræʃ/
(Class: v.)
đâm, nghiền nát
The plane crashed into a mountainside.
cross
/krɒs/
(Class: v.)
đi ngang qua
It's not a good place to cross the road.
cry
/kraɪ/
(Class: v.)
khóc
She cried bitter tears when she got the letter.
cup
/kʌp/
(Class: n.)
chén, tách
Would you like a cup of tea?
cupboard
/ˈkʌb.əd/
(Class: n.)
tủ ly
The kitchen cupboard is completely empty.
cut
/kʌt/
(Class: v.)
cắt
This knife doesn't cut very well, it's not sharp enough.
dance
/dɑːnt s/
(Class: v.)
nhảy
What sort of music do you like dancing to?
dangerous
/ˈdeɪn.dʒər.əs/
(Class: adj.)
nguy hiểm
The men are armed and dangerous.
dark
/dɑːk/
(Class: adj.)
tối
What time does it get dark in the summer?
daughter
/ˈdɔː.tər /
(Class: n.)
con gái
Liz and Phil have a daughter and three sons.
Trò chơi luyện tập
Bài tập

loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay