loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Steve: And here's a 9-year-old piano player who taught himself by listening to Frank Sinatra's songs.
All the way from Miami, Florida, please welcome Brandon.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này