loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Ellen: I am very excited because Kate McKinnon is on the show today.
I love her so much, she impersonates me on Saturday Night Live.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này