loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/52
Nhấp chuột vào các tính từ trong đoạn văn sau.
Nhấp chuột vào các tính từ trong đoạn văn sau.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng chỉ tên loại tính từ được cho dưới đây.
Chọn đáp án đúng chỉ tên loại tính từ được cho dưới đây.
Bạn chưa làm bài này
Chọn tính từ thích hợp cùng với mạo từ và danh từ cho sẵn để miêu tả các bức tranh.
Chọn tính từ thích hợp cùng với mạo từ và danh từ cho sẵn để miêu tả các bức tranh.
Bạn chưa làm bài này
Ghép các tính từ với tên nhóm tương ứng của chúng.
Ghép các tính từ với tên nhóm tương ứng của chúng.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với 'and' hoặc 'but'.
Điền vào chỗ trống với 'and' hoặc 'but'.
Bạn chưa làm bài này
Sắp xếp lại các từ cho sẵn để tạo thành các cụm danh từ hoàn chỉnh.
Sắp xếp lại các từ cho sẵn để tạo thành các cụm danh từ hoàn chỉnh.
Bạn chưa làm bài này
Sắp xếp các từ in đậm theo đúng vị trí.
Sắp xếp các từ in đậm theo đúng vị trí.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này