loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/81
Điền vào chỗ trống với
Điền vào chỗ trống với "a" hoặc "an".
Bạn chưa làm bài này
Mạo từ
Mạo từ "the" được phát âm thế nào khi nó đứng trước các danh từ sau? Hãy chọn đáp án đúng.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng để hoàn thiện các câu sau.
Chọn đáp án đúng để hoàn thiện các câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với
Điền vào chỗ trống với "a, an" hoặc "the".
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với những từ cho sẵn dưới đây. Lưu ý sử dụng mạo từ khi cần thiết.
Điền vào chỗ trống với những từ cho sẵn dưới đây. Lưu ý sử dụng mạo từ khi cần thiết.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án thích hợp A, B, C hoặc D.
Chọn đáp án thích hợp A, B, C hoặc D.
Bạn chưa làm bài này
Mỗi câu sau đều có một lỗi sử dụng mạo từ. Hãy viết lại mạo từ đúng dưới mỗi câu (Viết x nếu bạn không sử dụng mạo từ).
Mỗi câu sau đều có một lỗi sử dụng mạo từ. Hãy viết lại mạo từ đúng dưới mỗi câu (Viết x nếu bạn không sử dụng mạo từ).
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với
Điền vào chỗ trống với "a, an" hoặc "the" hoàn thành e-mail sau.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với
Điền vào chỗ trống với "a, an, the" hoặc "x" nếu không dùng mạo từ để hoàn thành đoạn văn sau sau.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này