Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài 13 - Nguyên âm đôi /ɪə/ (Diphthong /ɪə/) - Tóm tắt
hearPACB_AUDIO /ɪə/PACB_AUDIO 1. Cách phát âm
Khi phát âm nguyên âm đôi /ɪə/ PACB_AUDIO, cần chuyển từ phát âm âm /ɪ/ PACB_AUDIO đến phát âm âm /ə/ PACB_AUDIO: - lưỡi hạ thấp hơn và lùi về phía sau - môi chuyển từ hơi mở sang hai bên đến mở tự nhiên - phần âm /ɪ/ được phát âm dài và to hơn so với phần âm /ə/
Ví dụ: trong từ hear PACB_AUDIO, phần âm /ɪ/ PACB_AUDIO sẽ dài hơn phần âm /ə/ PACB_AUDIO phía cuối trong nguyên âm đôi /ɪə/ PACB_AUDIO. Ký hiệu phiên âm: /ɪə/ Các từ ví dụ:
Từ Nghĩa
near (prep)PACB_AUDIO gần
deer (n)PACB_AUDIO con hươu
spear (n)PACB_AUDIO cái giáo, cái thương
idea (n)PACB_AUDIO ý tưởng
steer (v)PACB_AUDIO lái (tàu thủy, ô tô)
Mời các bạn làm bài luyện tập

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay