Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài 14 - Nguyên âm đôi /eə/ (Diphthong /eə/) - Tóm tắt
hairPACB_AUDIO /eə/PACB_AUDIO 1. Cách phát âm
Khi phát âm nguyên âm đôi /eə/ PACB_AUDIO, cần chuyển từ phát âm âm /e/ PACB_AUDIO đến phát âm âm /ə/ PACB_AUDIO: - lưỡi lùi về phía sau - môi chuyển từ mở hơi rộng sang mở trung bình - phần âm /e/ được phát âm dài và to hơn so với phần âm /ə/
Ví dụ: trong từ hair PACB_AUDIO, phần âm /e/ PACB_AUDIO sẽ dài hơn phần âm /ə/ PACB_AUDIO phía cuối trong nguyên âm đôi /eə/ PACB_AUDIO. Ký hiệu phiên âm: /eə/ Các từ ví dụ:
Từ Nghĩa
square (n)PACB_AUDIO hình vuông
share (v)PACB_AUDIO chia sẻ
tear (v)PACB_AUDIO
scarce (adj)PACB_AUDIO khan hiếm
there (adv)PACB_AUDIO ở đó
barely (adv)PACB_AUDIO gần như không
area (n)PACB_AUDIO khu vực
upstairs (adv)PACB_AUDIO lên cầu thang
Mời các bạn làm bài luyện tập

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay