loading...
Đóng

Bài 17 - Nguyên âm đôi /aɪ/ (Diphthong /aɪ/) - Tóm tắt
timePACB_AUDIO /aɪ/PACB_AUDIO 1. Cách phát âm
Khi phát âm nguyên âm đôi /aɪ/ PACB_AUDIO, cần chuyển từ phát âm âm /a:/ PACB_AUDIO đến phát âm âm /ɪ/ PACB_AUDIO: - lưỡi nâng lên và hơi đẩy ra trước - môi chuyển từ mở rộng đến hơi mở sang hai bên - phần âm /a:/ được phát âm dài và to hơn so với phần âm /ɪ/
Ví dụ: trong từ timePACB_AUDIO, phần âm /a:/PACB_AUDIO sẽ dài hơn phần âm /ɪ/PACB_AUDIO phía cuối trong nguyên âm đôi /aɪ/PACB_AUDIO. Ký hiệu phiên âm: /aɪ/ Các từ ví dụ:
Từ Nghĩa
white (adj)PACB_AUDIO trắng
side (n)PACB_AUDIO bên
ripe (adj)PACB_AUDIO chín
price (n)PACB_AUDIO giá
night (n)PACB_AUDIO đêm
die (v)PACB_AUDIO chết
sky (n)PACB_AUDIO bầu trời
July (n)PACB_AUDIO tháng 7
deny (v)PACB_AUDIO từ chối
Mời các bạn làm bài luyện tập

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âmBạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này