loading...
Đóng

Bài 23 - Phụ âm /t/ (Consonant /t/) - Tóm tắt
tiePACB_AUDIO /t/PACB_AUDIO 1. Cách phát âm
Khi phát âm phụ âm /t/ PACB_AUDIO, các bạn cần: - đặt mặt lưỡi dưới nướu/lợi hàm trên để chặn luồng khí trong miệng, ngạc mềm được nâng lên - bật mạnh luồng khí ra khỏi miệng - không làm rung dây thanh trong cổ họng khi phát âm
Phụ âm /t/PACB_AUDIO có trong từ tiePACB_AUDIO nhưng không có trong từ diePACB_AUDIO - các bạn sẽ được học cụ thể trong bài học sau. Ký hiệu phiên âm: /t/ Các từ ví dụ:
Từ Nghĩa
two (number)PACB_AUDIO số hai (2)
tall (adj)PACB_AUDIO cao
water (n)PACB_AUDIO nước
better (adj)PACB_AUDIO tốt hơn
bottle (n)PACB_AUDIO chai, lọ
west (n)PACB_AUDIO phía tây
complete (v)PACB_AUDIO hoàn thành
missed (v)PACB_AUDIO lỡ, bỏ qua
Mời các bạn làm bài luyện tập

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âmBạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này