Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài 28 - Phụ âm /v/ (Consonant /v/) - Tóm tắt
vanPACB_AUDIO /v/PACB_AUDIO 1. Cách phát âm
Khi phát âm phụ âm /v/ PACB_AUDIO: - Các bạn để răng hàm trên chạm nhẹ vào môi dưới - Sau đó, các bạn đẩy luồng khí thoát ra giữa răng hàm trên và môi dưới sao cho các bạn nghe thấy tiếng luồng khí thoát ra nhưng không mạnh bằng âm /f/PACB_AUDIO - Làm rung dây thanh trong cổ họng khi phát âm
Phụ âm vô thanh /f/PACB_AUDIO có trong từ fanPACB_AUDIO còn phụ âm hữu thanh /v/PACB_AUDIO có trong từ vanPACB_AUDIO. Để chuyển âm /f/PACB_AUDIO thành âm /v/PACB_AUDIO, các bạn cần bật hơi nhẹ hơn và làm rung dây thanh trong cổ họng. Phân biệt âm /f/PACB_AUDIO và âm /v/PACB_AUDIO: đặt một mảnh giấy trước miệng khi phát âm. Khi bạn phát âm âm /f/PACB_AUDIO, tờ giấy sẽ di chuyển còn khi phát âm âm /v/PACB_AUDIO thì không. Các bạn cũng có thể đặt tay lên cổ họng để cảm nhận độ rung của dây thanh. Âm /f/PACB_AUDIO không làm rung dây thanh còn âm /v/PACB_AUDIO thì có. Ký hiệu phiên âm: /v/ Các từ ví dụ:
Từ Nghĩa
vase (n)PACB_AUDIO lọ hoa
vest (n)PACB_AUDIO áo lót (áo ba lỗ)
violin (n)PACB_AUDIO đàn vi-ô-lông
lover (n)PACB_AUDIO người yêu
seven (number)PACB_AUDIO số 7
advice (n)PACB_AUDIO lời khuyên
glove (n)PACB_AUDIO găng tay
five (number)PACB_AUDIO số 5
drive (v)PACB_AUDIO lái xe
Mời các bạn làm bài luyện tập

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay