Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài 30 - Phụ âm /z/ (Consonant /z/) - Tóm tắt
zooPACB_AUDIO /z/PACB_AUDIO 1. Cách phát âm
Khi phát âm phụ âm /z/ PACB_AUDIO: - Các bạn để mặt lưỡi chạm nhẹ vào lợi hàm trên, ngạc mềm nâng lên - Sau đó, đẩy luồng khí thoát ra giữa mặt lưỡi và lợi hàm trên sao cho các bạn nghe thấy tiếng luồng khí thoát ra (không mạnh bằng âm /s/) - Làm rung dây thanh trong cổ họng khi phát âm
Phụ âm vô thanh /s/PACB_AUDIO có trong từ suePACB_AUDIO còn phụ âm hữu thanh /z/PACB_AUDIO có trong từ zooPACB_AUDIO. Để chuyển âm /s/PACB_AUDIO thành âm /z/PACB_AUDIO, các bạn cần bật hơi nhẹ hơn và làm rung dây thanh trong cổ họng. Phân biệt âm /s/PACB_AUDIO và âm /z/PACB_AUDIO: đặt một mảnh giấy trước miệng khi phát âm. Khi bạn phát âm âm /s/PACB_AUDIO, tờ giấy sẽ di chuyển còn khi phát âm âm /z/PACB_AUDIO thì không. Các bạn cũng có thể đặt tay lên cổ họng để cảm nhận độ rung của dây thanh. Âm /s/PACB_AUDIO không làm rung dây thanh còn âm /z/PACB_AUDIO thì có. Ký hiệu phiên âm: /z/ Các từ ví dụ:
Từ Nghĩa
zero (number)PACB_AUDIO không (0)
size (n)PACB_AUDIO kích cỡ
ozone (n)PACB_AUDIO khí ozôn
prize (n)PACB_AUDIO giải thưởng
noise (n)PACB_AUDIO tiếng ồn
rise (v)PACB_AUDIO tăng lên
rose (n)PACB_AUDIO hoa hồng
doors (n)PACB_AUDIO những cánh cửa
surprise (n)PACB_AUDIO sự ngạc nhiên
Mời các bạn làm bài luyện tập

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay