Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Luyện tập - Bài 13

Tổng điểm Bài tập: 0/37
 • Bài tập 1

  Bài tập 1

  Điền chữ cái còn thiếu để tạo nên nguyên âm đôi /ɪə/ trong từ
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 2

  Bài tập 2

  Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa nguyên âm đôi /ɪə/ vào chỗ trống
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 3

  Bài tập 3

  Chọn miếng ghép để hoàn thành câu chứa nguyên âm đôi /ɪə/
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 4

  Bài tập 4

  Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa nguyên âm đôi /ɪə/
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 5

  Bài tập 5

  Điền từ còn thiếu chứa nguyên âm đôi /ɪə/ vào câu danh ngôn
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 6

  Bài tập 6

  Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm đôi /ɪə/ rồi so sánh
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay