loading...
Đóng

Luyện tập - Bài 17

Tổng điểm Bài tập: 0/50
 • Bài tập 1

  Bài tập 1

  Điền chữ cái còn thiếu để tạo nên nguyên âm đôi /aɪ/ trong từ
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 2

  Bài tập 2

  Điền từ thích hợp chứa nguyên âm đôi /aɪ/ vào ô chữ
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 3

  Bài tập 3

  Chọn miếng ghép để hoàn thành câu chứa nguyên âm đôi /aɪ/
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 4

  Bài tập 4

  Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa nguyên âm đôi /aɪ/
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 5

  Bài tập 5

  Chọn các từ chứa nguyên âm đôi /aɪ/ trong câu danh ngôn
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 6

  Bài tập 6

  Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm đôi /aɪ/ rồi so sánh
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này