loading...
Đóng

Luyện tập - Bài 23

Tổng điểm Bài tập: 0/44
 • Bài tập 1

  Bài tập 1

  Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa phụ âm /t/
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 2

  Bài tập 2

  Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa phụ âm /t/ vào chỗ trống
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 3

  Bài tập 3

  Nghe và điền từ có âm /t/ vào chỗ trống
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 4

  Bài tập 4

  Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /t/
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 5

  Bài tập 5

  Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /t/ vào câu danh ngôn
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 6

  Bài tập 6

  Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /t/ rồi so sánh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này