Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Luyện tập - Bài 30

Tổng điểm Bài tập: 0/52
 • Bài tập 1

  Bài tập 1

  Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa phụ âm /z/
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 2

  Bài tập 2

  Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa phụ âm /z/ vào chỗ trống
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 3

  Bài tập 3

  Nghe và điền từ có phụ âm /z/ vào chỗ trống
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 4

  Bài tập 4

  Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /z/
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 5

  Bài tập 5

  Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /z/ vào câu danh ngôn
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 6

  Bài tập 6

  Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /z/ rồi so sánh
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay