Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài luyện tập - Bài 8

Tổng điểm Bài tập: 0/60
 • Bài tập 1

  Bài tập 1

  Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa nguyên âm ngắn /ɒ/
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 2

  Bài tập 2

  Điền từ thích hợp chứa nguyên âm ngắn /ɒ/ vào ô chữ
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 3

  Bài tập 3

  Nghe và điền từ có âm /ɒ/ vào chỗ trống
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 4

  Bài tập 4

  Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa nguyên âm ngắn /ɒ/
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 5

  Bài tập 5

  Chọn các từ chứa nguyên âm ngắn /ɒ/ trong câu danh ngôn
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 6

  Bài tập 6

  Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm ngắn /ɒ/ rồi so sánh
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay