Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Luyện tập - Bài Tổng Kết

Tổng điểm Bài tập: 0/48
 • Bài tập 1

  Bài tập 1

  Điền số âm tiết và số thứ tự âm tiết được nhấn mạnh
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 2

  Bài tập 2

  Điền chữ cái còn thiếu để tạo nên âm nghe được trong từ
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 3

  Bài tập 3

  Nghe, xem ký hiệu phiên âm và điền từ thích hợp vào chỗ trống
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 4

  Bài tập 4

  Nghe và click chọn từ bạn nghe thấy trong câu
  Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay