Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Luyện tập - Ôn tập 12

Tổng điểm Bài tập: 0/47
 • Bài tập 1

  Bài tập 1

  Điền chữ cái còn thiếu để tạo nên phụ âm /h/, /l/, /r/, /w/ hoặc /j/ trong từ
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 2

  Bài tập 2

  Nghe và điền từ có âm /h/, /l/, /r/, /w/ hoặc /j/ vào chỗ trống
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 3

  Bài tập 3

  Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /h/, /l/, /r/, /w/ hoặc /j/
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 4

  Bài tập 4

  Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /h/, /l/, /r/, /w/ và /j/ vào câu danh ngôn
  Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay