loading...
Đóng

Bài luyện tập - Ôn tập 2

Tổng điểm Bài tập: 0/41
 • Bài tập 1

  Bài tập 1

  Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại (/ɑ:/ và /ʌ/, /ɔ:/ và /ɒ/)
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 2

  Bài tập 2

  Nghe và click chọn từ bạn nghe thấy hai lần (/ɑ:/ và /ʌ/, /ɔ:/ và /ɒ/)
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 3

  Bài tập 3

  Sắp xếp từ vào cột thích hợp (/ɔ:/ và /ɒ/)
  Bạn chưa làm bài này
 • Bài tập 4

  Bài tập 4

  Hoàn thành câu với từ thích hợp chứa nguyên âm dài /ɑ:/ và nguyên âm ngắn /ʌ/
  Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này