loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
8-month-old Elaine would have never survived without her keeper, Rosa.
She lost her mom when workers chased them away from a palm oil plantation.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này