loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
This is one of the main crash sights of the flight MH17 where the fuselage of the plane came down.
And the lack of grass and the disturbed earth here is one of the few signs of what happened.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này