Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
This is one of the main crash sights of the flight MH17 where the fuselage of the plane came down.
And the lack of grass and the disturbed earth here is one of the few signs of what happened.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay