Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Her name is Hunter.
She's been trained to join an elite squad of airborne crime fighters and this is their mission: to bring down hostile drones.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay