loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
We had a young gorilla born six weeks ago.
And, unfortunately, with the circumstances she wasn't able to go with mum.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này