Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 15: Future expressions
Đã bao giờ bạn thắc mắc vì sao thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn cũng diễn đạt hành động xảy ra trong tương lai giống như thì tương lai đơn và be going to không? Hãy tìm câu trả lời trong bài giảng này nhé.
Các bài tập luyện tập
0/70
Các bài tập luyện tập
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay