loading...
Đóng

Trong phần này, chúng ta sẽ học cách chào hỏi trong môi trường làm việc, kinh doanh như thế nào nhé.

GREETING

Business Greetings (Cách chào hỏi trong công việc)
1. Vocabulary (Từ vựng):

1. First Meeting (Lần gặp đầu tiên)

Formal (Các cách chào hỏi trang trọng)

+ Introduce name (Giới thiệu tên):
Good morning/ afternoon/ evening, I'm ... (tên người nói)
I'm from ...
Good morning/ afternoon/ evening, I'm ... (tên người nói)
Hello, my name is ...
+ Introduce company (Giới thiệu công ty):
I'm from ...
I work for ...
I'm with ...
I'm in charge of ...
I'm responsible for ...

Informal (Các cách chào hỏi thân mật)

Hi, I'm ... (tên người nói) from ... (tên công ty)

2. Response to introduction (Phản hồi lại lời giới thiệu)

Formal (Các cách chào hỏi trang trọng)

How do you do?
I'm pleased to (finally) meet you.
It's nice to (finally) meet you.
I'm pleased to meet you too.
It's nice to meet you too.
Thanks for agreeing to meet with me.
(*) finally (cuối cùng cũng): khiến cho lời chào trở nên thoải mái, thân thiện hơn, cho người nghe thấy được mình mong đợi cuộc gặp như thế nào.

Informal (Các cách chào hỏi thân mật)

Hi, nice/ good to meet you.
Hello, pleased to meet you.
Nice/ Good to meet you too.
Pleased to meet you too.

3. Response from the host (Phản hồi từ phía chủ cuộc gặp)

Formal (Cách mời trang trọng)

Please have/ take a seat.
Please join us at the table.
Can I offer you something to drink?
He'll be right with you.
My pleasure.
Good morning. It looks like everyone's here, so let's get started.
Would you like a drink?

Informal (Cách mời thân mật)

Have/ Take a seat.
Please sit down.
Sit here/ Sit over there.
Do you like coffee or tea?
2. Examples (Ví dụ):
Quyền lời thành viên VIP

Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com
mới được học hết bài học này.

Đặt mua thẻ VIP

3. Notes (Chú ý):

+ Phép tắc xã giao rất quan trọng trong môi trường kinh doanh. Hãy đảm bảo sử dụng ngôn ngữ lịch sự như "please" và "thank you". Những chức danh, tước hiệu và cả cử chỉ cũng nên được vận dụng nhuần nhuyễn. Hành động bắt tay và mỉm cười lịch thiệp cũng phổ biến trong hầu hết các nước nói tiếng Anh.

+ Lời chào khi được dùng để bắt đầu một cuộc họp thường là các cụm từ "Good morning/ afternoon" thay vì "Hello / Hi". Đặc biệt, trong trường hợp ở một cuộc họp, người dẫn dắt cuộc họp sau khi chào hỏi cần thông báo rằng buổi họp đã bắt đầu.

Ví dụ: Good morning. It looks like everyone's here, so let's get started.

+ Ở nhiều nước, việc mời khách hàng hay đối tác dùng trà hay cà phê được cho là phép lịch sự. Vào cuối ngày, ở một số nước hoặc trong một số ngữ cảnh không trang trọng, người ta có thể mời rượu.

Mời các bạn làm bài luyện tập 6

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âmBạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này