Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 27: Have/ Have got
Trong tiếng Anh, hai động từ "have" và "have got" cùng với cách diễn đạt với "there" làm chủ ngữ giả rất hay bị nhầm lẫn với nhau. Bài học này sẽ giúp chúng ta tránh được điểm yếu trên.
Các bài tập luyện tập
0/61
Các bài tập luyện tập
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay