loading...
Đóng
Unit 27: Have/ Have got
Trong tiếng Anh, hai động từ "have" và "have got" cùng với cách diễn đạt với "there" làm chủ ngữ giả rất hay bị nhầm lẫn với nhau. Bài học này sẽ giúp chúng ta tránh được điểm yếu trên.
Các bài tập luyện tập
0/61
Các bài tập luyện tập
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này