Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Tổng điểm luyện tập : 0/65
Ghép các từ gốc với tiền tố thích hợp.
Ghép các từ gốc với tiền tố thích hợp.
Bạn chưa làm bài này
Ghép các từ gốc với hậu tố thích hợp.
Ghép các từ gốc với hậu tố thích hợp.
Bạn chưa làm bài này
Điền một tiền tố phía trước hoặc một hậu tố cuối từ gốc với nghĩa cho sẵn.
Điền một tiền tố phía trước hoặc một hậu tố cuối từ gốc với nghĩa cho sẵn.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng.
Chọn đáp án đúng.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với một tiền tố phủ định (im-, in-, il-, un-, dis-) tương ứng với các từ cho sẵn.
Điền vào chỗ trống với một tiền tố phủ định (im-, in-, il-, un-, dis-) tương ứng với các từ cho sẵn.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng nhất.
Chọn đáp án đúng nhất.
Bạn chưa làm bài này
Viết dạng đúng của từ trong ngoặc.
Viết dạng đúng của từ trong ngoặc.
Bạn chưa làm bài này
Kích chuột để gạch bỏ lỗi sai trong câu dưới đây.
Kích chuột để gạch bỏ lỗi sai trong câu dưới đây.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay