Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 31: Conditionals type 0 & 1
Khi muốn đưa ra giả thuyết về một sự vật, hiện tượng, chúng ta thường dùng câu điều kiện. Bài học này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn bản chất và cách dùng của câu điều kiện nói chung và câu điều kiện loại 0 và loại 1.
Các bài luyện tập
0/47
Các bài luyện tập
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay