Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 10: Conditionals and wishes (Câu điều kiện và câu ước)
Chúng ta đã tiếp cận một số câu điều kiện ở khóa NPCB. Ở bài học này chúng ta sẽ được bổ sung các cấu trúc câu điều kiện còn lại và các cấu trúc câu điều ước sử dụng "wish".
Các bài tập luyện tập
0/72
Các bài tập luyện tập
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay