Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 26: Empty subjects (it, there)
'It' và 'There' ngoài chức năng là đại từ và trạng từ, chúng còn có vai trò của một chủ ngữ giả trong câu. Bài học này sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về cách dùng của chúng.
Các bài tập luyện tập
0/65
Các bài tập luyện tập
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay