loading...
Đóng
Unit 26: Empty subjects (it, there)
'It' và 'There' ngoài chức năng là đại từ và trạng từ, chúng còn có vai trò của một chủ ngữ giả trong câu. Bài học này sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về cách dùng của chúng.
Các bài tập luyện tập
0/65
Các bài tập luyện tập
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này