Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Tổng điểm luyện tập : 0/47
Kéo thả mỗi mệnh đề ở bên phải với một mệnh đề phù hợp ở bên trái để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Kéo thả mỗi mệnh đề ở bên phải với một mệnh đề phù hợp ở bên trái để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Bạn chưa làm bài này
Nhìn vào các bức tranh và sử dụng gợi ý cho sẵn để viết thành các câu điều kiện loại 0.
Nhìn vào các bức tranh và sử dụng gợi ý cho sẵn để viết thành các câu điều kiện loại 0.
Bạn chưa làm bài này
Kéo thả mỗi mệnh đề ở bên phải với một mệnh đề phù hợp ở bên trái để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Kéo thả mỗi mệnh đề ở bên phải với một mệnh đề phù hợp ở bên trái để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sau sử dụng dạng đúng của động từ cho sẵn.
give, have, finish, be, not go, win
Hoàn thành các câu sau sử dụng dạng đúng của động từ cho sẵn. give, have, finish, be, not go, win
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với if hoặc unless.
Điền vào chỗ trống với if hoặc unless.
Bạn chưa làm bài này
Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. Sau đó xác định loại câu điều kiện. Viết
Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. Sau đó xác định loại câu điều kiện. Viết "0" cho câu điều kiện loại 0 và "1" cho câu điều kiện loại 1.
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay