loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/43
Kéo thả mỗi câu ở cột bên phải với một câu phù hợp ở cột bên trái.
Kéo thả mỗi câu ở cột bên phải với một câu phù hợp ở cột bên trái.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sau bằng các động từ trong ngoặc sử dụng câu điều kiện loại 2.
Hoàn thành các câu sau bằng các động từ trong ngoặc sử dụng câu điều kiện loại 2.
Bạn chưa làm bài này
Chọn từ hoặc cụm từ phù hợp nhất để điền vào chỗ trống trong mỗi câu dưới đây.
Chọn từ hoặc cụm từ phù hợp nhất để điền vào chỗ trống trong mỗi câu dưới đây.
Bạn chưa làm bài này
Thomas bị lạc ngoài đảo hoang và anh ấy đang nghĩ. Nhìn vào suy nghĩ của anh ấy và viết các câu điều kiện loại 2 như ví dụ.
Thomas bị lạc ngoài đảo hoang và anh ấy đang nghĩ. Nhìn vào suy nghĩ của anh ấy và viết các câu điều kiện loại 2 như ví dụ.
Bạn chưa làm bài này
Chọn câu đúng nhất cho mỗi văn cảnh như ví dụ dưới đây.
Chọn câu đúng nhất cho mỗi văn cảnh như ví dụ dưới đây.
Bạn chưa làm bài này
Đọc các văn cảnh và hoàn thành các câu dưới đây như ví dụ.
Đọc các văn cảnh và hoàn thành các câu dưới đây như ví dụ.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này