Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 13: Participle and infinitive phrases (Cụm phân từ và cụm nguyên thể)
Mở rộng kiến thức về danh động từ và động từ nguyên thể, chúng ta sẽ tìm hiểu về các cụm phân từ và cụm động từ nguyên thể trong bài này.
Các bài luyện tập
0/38
Các bài luyện tập
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay