loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/50
Bạn hãy lựa chọn đáp án để trả lời xem âm cuối của từ sau được phát âm thế nào nhé.
Bạn hãy lựa chọn đáp án để trả lời xem âm cuối của từ sau được phát âm thế nào nhé.
Bạn chưa làm bài này
Bạn hãy viết dạng thức số nhiều của mỗi danh từ sau nhé.
Bạn hãy viết dạng thức số nhiều của mỗi danh từ sau nhé.
Bạn chưa làm bài này
Click chuột vào một từ sai trong số hai từ được in đậm để hoàn thành câu.
Click chuột vào một từ sai trong số hai từ được in đậm để hoàn thành câu.
Bạn chưa làm bài này
Bạn hãy điền vào mỗi chỗ trống dạng số nhiều của danh từ được cho dưới đây để hoàn thành các câu sau.
Bạn hãy điền vào mỗi chỗ trống dạng số nhiều của danh từ được cho dưới đây để hoàn thành các câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Bạn hãy chọn đúng dạng số nhiều của mỗi danh từ dưới đây.
Bạn hãy chọn đúng dạng số nhiều của mỗi danh từ dưới đây.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này