loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/59
Bạn hãy nhận biết danh từ đếm được và danh từ không đếm trong số các danh từ sau nhé.
Bạn hãy nhận biết danh từ đếm được và danh từ không đếm trong số các danh từ sau nhé.
Bạn chưa làm bài này
Bạn hãy chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống nhé.
Bạn hãy chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống nhé.
Bạn chưa làm bài này
Bạn hãy điền vào mỗi chỗ trống một lượng từ phù hợp được cho dưới đây.
Bạn hãy điền vào mỗi chỗ trống một lượng từ phù hợp được cho dưới đây.
Bạn chưa làm bài này
Hãy quyết định xem những câu sau đúng hay sai về mặt ngữ pháp.
Hãy quyết định xem những câu sau đúng hay sai về mặt ngữ pháp.
Bạn chưa làm bài này
Bạn hãy điền vào mỗi chỗ trống một lượng từ phù hợp được cho dưới đây.
Bạn hãy điền vào mỗi chỗ trống một lượng từ phù hợp được cho dưới đây.
Bạn chưa làm bài này
Gõ phím C cho danh từ đếm được và U cho danh từ không đếm được cạnh mỗi danh từ trong các câu sau.
Gõ phím C cho danh từ đếm được và U cho danh từ không đếm được cạnh mỗi danh từ trong các câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này