loading...
Đóng

Teen Gamer Wins $3 Million in Fortnite ‘World Cup’

Teen Gamer Wins $3 Million in Fortnite ‘World Cup’

A 16-year-old American has received a $3 million prize after winning a competition for players of the video game Fortnite. Three other Americans also became millionaires as individual players in the competition.

Kyle Giersdorf was declared the individual winner of the competition earlier this week in New York City. Giersdorf is from the U.S. state of Pennsylvania. In the game, he is known as "Bugha."

Fortnite is an online video game that has about 250 million users worldwide. The company Epic Games created the game. The company also organized the competition, which it called the “Fortnite World Cup.” The event drew an estimated 15,000 fans at New York’s Arthur Ashe tennis center.

Epic Games says it has spent at least $100 million developing Fortnite e-sportsactivities over the past year. The effort ended with the championship event, which paid out $30 million in prize money. Players from around the world took part in qualifying competitions over the past 10 weeks.


Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này