loading...
Đóng

US Universities Report Drop in Students from China

US Universities Report Drop in Students from China

For the past 10 years, the number of Chinese students at U.S. universities has been rising. But university officials are starting to see a sharp drop in Chinese students.

Several universities have reported drops of 20 percent or more this autumn at the start of a new school term. To get more international students, some schools are advertising in other countries and working to keep the number of Chinese students they have.

U.S. colleges and universities need the money paid by students from China and other countries. International students usually pay the whole tuition amount, unlike American students, many of whom ask for financial aid.

University officials and observers say there are several reasons for the falling numbers of Chinese students. They include trade conflicts and political tensions between China and the United States. There also is increasing competition for college students, visa issues and the growth of China’s higher education system.


Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này