Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Dịch câu này
Viết câu bạn muốn dịch sau đó nhấn "Enter" hoặc nút dịch câu để tra kết quả.
Hệ thống sẽ trả về kết quả, và một vài mẫu tương tự.
Bạn có thể Nhấn vào biểu tượng loa để nghe phát âm mẫu câu bạn vừa dịch.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay