Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 28: Modals of ability
Động từ khuyết thiếu là một dạng động từ đặc biệt trong tiếng Anh. Bài học sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quát về chúng, và tìm hiểu sâu hơn về các động từ khuyết thiếu chỉ khả năng.
Động từ khuyết thiếu chỉ khả năng
0/45
Động từ khuyết thiếu chỉ khả năng
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay