loading...
Đóng
Unit 28: Modals of ability
Động từ khuyết thiếu là một dạng động từ đặc biệt trong tiếng Anh. Bài học sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quát về chúng, và tìm hiểu sâu hơn về các động từ khuyết thiếu chỉ khả năng.
Động từ khuyết thiếu chỉ khả năng
0/45
Động từ khuyết thiếu chỉ khả năng
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này