Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

END-OF-COURSE TEST

LISTENING TEST 2
Task 2
You are going to hear the captain of the flight bound for Seattle who is speaking. Listen to the speaker carefully and complete Listening Test 2. Read the questions before playing the audio.
(Bạn sẽ được nghe một đoạn băng do cơ trưởng của chuyến bay đến Seattle nói. Hãy chú ý lắng nghe và hoàn thành Bài kiểm tra kỹ năng nghe số 2. Bạn nên đọc câu hỏi trước khi bật đoạn băng.)


loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay