Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

WRITING

Choose ONE topic below to write about.
Bạn hãy lựa chọn 1 chủ đề dưới đây để viết nhé!
Topic 1: Write a paragraph (8 - 10 sentences) to describe the reasons why you choose English as a foreign language.
Topic 2: Write a paragraph (8 - 10 sentences) to describe the job you're doing now or the one you want to do in the future with your current education.
(Bạn có thể viết bài lên mục phản hồi để chia sẻ cùng các bạn trong cộng đồng TiếngAnh123.com)

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay