Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

SPEAKING

This speaking test contains 2 tasks:

(Bài kiểm tra kỹ năng nói bao gồm hai phần)

Task 1:

Read the model and then record your voice.

(Bạn hãy  đọc đoạn văn mẫu rồi sau đó ghi âm lại giọng nói của mình.)

When you sleep you don't eat for a long time and in the morning, it's important to start the day with a good breakfast. Without breakfast, you often feel hungry later in the morning and start eating biscuits or chocolate. These sugary snacks are not a good idea. If you want a healthy snack, try some nuts or melon.
(Khi bạn ngủ bạn thường không ăn gì trong một khoảng thời gian dài và vào buổi sáng, việc bắt đầu một ngày bằng một bữa sáng đủ chất là rất quan trọng. Nếu không ăn sáng, bạn thường cảm thấy đói sau đó và buổi sáng và bạn bắt đầu ăn bánh quy hoặc sô cô  la. Những đồ ăn ngọt này không phải là ý kiến hay. Nếu bạn muốn một bữa phụ lành mạnh, hãy thử ăn ăn các loại hạt hoặc dưa lưới.)

Task 2:

Choose ONE of three topics below to talk about, then record your voice

Bạn hãy lựa chọn 1 trong 3 chủ đề dưới đây để nói và ghi âm bài nói của bạn nhé!

Topic 1: Tell about one of your unforgettable memories in the past.
Topic 2: What can you do to have a good health?
Topic 3: Tell about your dream career in the future.

Bạn phải tải ứng dụng Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải ứng dụng ngay

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic để thu âmYêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay