loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/52
Hoàn thành câu theo mẫu sử dụng thì tương lai đơn.
Hoàn thành câu theo mẫu sử dụng thì tương lai đơn.
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng gợi ý để tạo ra 3 loại câu tương ứng: khẳng định, phủ định và nghi vấn.
Sử dụng gợi ý để tạo ra 3 loại câu tương ứng: khẳng định, phủ định và nghi vấn.
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng từ cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh miêu tả những bức tranh sau.
Sử dụng từ cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh miêu tả những bức tranh sau.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với các từ “will/ won't/ shall”
Điền vào chỗ trống với các từ “will/ won't/ shall”
Bạn chưa làm bài này
Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với
Điền vào chỗ trống với "won't, will" hoặc "shall"
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này