Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Tổng điểm luyện tập : 0/94
Kéo thả các từ trong khung vào cột thích hợp (danh động từ, động từ nguyên thể có “to” hay động từ nguyên thể không có “to”.
Kéo thả các từ trong khung vào cột thích hợp (danh động từ, động từ nguyên thể có “to” hay động từ nguyên thể không có “to”.
Bạn chưa làm bài này
Kéo thả mỗi câu ở bên phải với một câu phù hợp ở bên trái.
Kéo thả mỗi câu ở bên phải với một câu phù hợp ở bên trái.
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Viết lại các câu sau sử dụng một danh động từ thích hợp như trong ví dụ.
Viết lại các câu sau sử dụng một danh động từ thích hợp như trong ví dụ.
Bạn chưa làm bài này
Dùng các từ trong ngoặc với dạng đúng của động từ nguyên thể hoặc danh động từ.
Dùng các từ trong ngoặc với dạng đúng của động từ nguyên thể hoặc danh động từ.
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng hoàn thành các câu sau đây.
Chọn đáp án đúng hoàn thành các câu sau đây.
Bạn chưa làm bài này
Sắp xếp các từ sau để tạo thành những câu hoàn chỉnh.
Sắp xếp các từ sau để tạo thành những câu hoàn chỉnh.
Bạn chưa làm bài này
Viết các câu hoàn chỉnh từ những từ cho sẵn như trong ví dụ dưới đây.
Viết các câu hoàn chỉnh từ những từ cho sẵn như trong ví dụ dưới đây.
Bạn chưa làm bài này
Đọc cuộc nói chuyện điện thoại giữa hai người bạn. Viết từ trong ngoặc ở dạng nguyên thể hoặc dạng –ing.
Đọc cuộc nói chuyện điện thoại giữa hai người bạn. Viết từ trong ngoặc ở dạng nguyên thể hoặc dạng –ing.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay