Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 18: Prepositions
Trong hàng nghìn từ vựng tiếng Anh, có khoảng 150 giới từ. Một vài giới từ thuộc nhóm 10 từ vựng được sử dụng thường xuyên nhất. Vậy giới từ là gì? Hãy tìm câu trả lời trong bài học này cùng với cách sử dụng của 3 giới từ 'in, on, at' chỉ địa điểm và thời gian các bạn nhé.
Các bài tập luyện tập
0/62
Các bài tập luyện tập
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay