Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 11 - I like chicken.
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi để được tính là vượt qua phần chơi.
Bài học sau
12
Unit 12 - I like playing football.
Hỏi và trả lời về sở thích cá nhân với động từ "Like" đi kèm động từ.
Bài học trước
10
Unit 10 - Let's play together.
Học cách đưa ra lời yêu cầu, xin phép, rủ ai làm gì đó.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay