Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 2 - How are you?
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi để được tính là vượt qua phần chơi.
Bài học sau
3
Unit 3 - Who's that?
Hỏi và giới thiệu về người khác với "This" và "That".
Bài học trước
1
Unit 1 - What's your name?
Học cách hỏi và giới thiệu với người khác về tên mình và cách đánh vần tên đó.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay